De meeste kinderen gaan naar een openbare basisschool. Maar er zijn verschillende types bijzondere scholen waar je kind ook welkom is. Dit zijn een paar van de belangrijkste.

Confessionele scholen

Deze basisscholen vinden hun grondslag in een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming. In Nederland zijn er Rooms-katholieke, Protestantse, Joodse, Islamitische en Hindoeïstische scholen.

Scholen met een opvoedkundige overtuiging

Sommige basisscholen hebben een opvoedkundige theorie als basis. Vaak bieden ze meer zelfstandigheid aan hun leerlingen en gebruiken ze lesvormen die trachten aan te sluiten bij de belevingswereld van het (jonge) kind. Een paar van deze scholen in Nederland zijn de vrije scholen, montessorischolen, jenaplanscholen, Freinetscholen, daltonscholen en Nutsscholen.

Speciale scholen

Speciale scholen zijn er voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap, leer- of gedragsproblemen of ernstige ziektes. Op een dergelijke school is de begeleiding en het lespakket telkens afgestemd op de mogelijkheden van een bepaalde categorie leerlingen, en is er extra aandacht en zorg voor ze beschikbaar.

Brede scholen

Een brede school kan elk van bovenstaande soorten scholen behelzen. Maar een brede school biedt iets extra’s – in hetzelfde gebouw zijn voorzieningen voor kinderopvang, zorg, culturele activiteiten en sport. Een paar soorten brede scholen zijn de Open wijk school, het Spilcentrum, het Integraal Kindcentrum en de Vensterschool.

Leave a Reply