Niet alle kinderen kunnen goed leren en aarden op elke basisschool. Daar kan een ziekte, een leer- of gedragsprobleem of een handicap de oorzaak van zijn. Zo’n kind kan meestal terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO), basisscholen die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van passend basisonderwijs voor deze doelgroepen.

Inrichting

Op een speciale basisschool leren kinderen over dezelfde onderwerpen als op elke andere basisschool. Het verschil is dat er meer tijd, begeleiding, hulpmiddelen en zorg voor de kinderen beschikbaar is. Op een speciale basisschool zijn er lespakketten, docenten en voorzieningen die aangepast zijn op de mogelijkheden en uitdagingen van de leerlingen.

Clusters in het speciaal basisonderwijs

In het speciaal basisonderwijs zijn er vier clusters van leerlingen. In elk cluster is het onderwijs aangepast op de betreffende doelgroep. Deze clusters zijn:

  • In cluster 1 zitten blinde en slechtziende leerlingen.
  • In cluster 2 zitten dove en slechthorende kinderen, en kinderen met een spraakstoornis.
  • In cluster 3 zitten kinderen met een motorische of verstandelijke handicap en langdurig zieke kinderen.
  • In cluster 4 zitten kinderen met gedragsproblemen en psychische stoornissen.

Persoonlijk ontwikkelingsperspectief

Elke leerling op het SBO krijgt een ontwikkelingsperspectief. Daarin wordt een einddoel voor het kind vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld een doorstroming naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn, of een plek in de dagbesteding.

Leave a Reply