De werkzaamheden op een basisschool omvatten tegenwoordig veel meer dan het lesgeven aan kinderen. Wanneer de bel gaat en de leerlingen naar huis gaan, blijft het (onderwijzend) personeel vaak nog een tijdje op school om andere zaken te kunnen regelen en organiseren.

Leerlingenadministratie

Deze werkzaamheden kostten vroeger altijd veel tijd en moeite, omdat de leerlingenadministratie niet centraal bestuurd werd. Daarom zijn vele basisscholen inmiddels overgestapt naar een crm, een digitaal systeem dat ervoor zorgt dat de leerlingenadministratie altijd optimaal functioneert. Onnodig te zeggen dat dit innovatieve systeem het schoolpersoneel veel tijd en ergernissen bespaart.

CRM maakt een vlotte communicatie mogelijk

Omdat een basisschool een groot aantal kinderen voorziet in onderwijs, waarbij elke leerling als een uniek individu benaderd wordt, is het erg belangrijk – voor zowel de leerlingen als het onderwijzend personeel – dat de leerlingenadministratie op orde is. Het CRM-systeem is niet alleen waardevol gebleken bij een vlotte communicatie tussen de leerling (plus zijn of haar ouders) en de leerkrachten, maar ook tussen het onderwijzend personeel onderling, wat de samenwerking tussen de verschillende leerkrachten ten goede komt.

Unieke leerlingprofielen

Meestal bevat een CRM-systeem alle idnividuele contactprofielen van alle leerlingen van een basisschool. Deze unieke profielen bevatten niet alleen de (benodigde) persoonlijke gegevens van elke afzonderlijke leerling, maar ook diens behaalde (eind)cijfers en verslagen over zijn of haar schoolprestaties, voorzien van eventueel commentaar van een van de leerkrachten. Via dit contactprofiel kan de leerkracht een leerling gemakkelijk bereiken wanneer deze bijvoorbeeld nog een opdracht dient in te leveren.

Ter inzage

Alle leerkrachten die het kind onderwijzen hebben toegang tot het leerlingprofiel van het betreffende kind. Iedere leerling heeft namelijk te maken met verschillende vakken, zoals taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, enzovoorts. Een leerkracht geeft vaak les in een of meerdere vakken waarin hij of zij bevoegd is. Alseen kind bijvoorbeeld dyslectisch is, dan kan dit gegeven eenvoudig worden teruggevonden in zijn of haar leerlingprofiel, zodat niet alleen de lerares Nederlands hiervan op de hoogte is, maar ook de leraar geschiedenis rekening kan houden met het feit dat de betreffende leerling misschien extra begeleiding nodig heeft.

Leave a Reply