Op school leren kinderen lezen, schrijven, rekenen en andere theoretische vakken. Het stimuleren van de creativiteit van kinderen is echter minstens zo belangrijk voor hun ontwikkeling: creatief bezig zijn heeft een gunstige invloed op zowel het lichaam als het denkvermogen van kinderen. Bovendien bevorderen de creatieve activiteiten die samen of groepsgewijs worden uitgevoerd hun sociale ontwikkeling. Daarom is het wenselijk dat er ook op school voldoende aandacht aan creativiteit wordt besteed.

Vaardigheden aanleren op een creatieve manier

Voor kleine kinderen is er veel speelgoed ontwikkeld waarmee vaardigheden kunnen worden geoefend die op volwassen leeftijd van pas komen. Koken en bakken zijn vaardigheden die iedereen zou moeten aanleren. Al op jonge leeftijd maken kinderen kennis met dit soort handelingen. Denk bijvoorbeeld aan speelgoedkeukentjes die plastic serviesgoed bevatten waarmee peuters en kleuters een ‘maaltijd’ kunnen serveren, waarbij ‘thee’ gedronken wordt uit de bijbehorende kopjes.

Met kinderen op de basisschool is het al heel goed mogelijk om echte producten te gaan gebruiken. Het is erg leuk voor kinderen om iets lekkers te maken dat er ook nog eens mooi uitziet. Als je wilt dat ze het mee naar huis kunnen nemen, moet het iets zijn dat te verdelen is of waarvan iedereen een eigen exemplaar maakt. Versierde cupcakes lenen zich er uitstekend voor om samen met kinderen te maken. Op de website https://www.jeeigentaart.nl/ vind je een groot aantal bijzondere creatieve ideeën. Tevens kun je bij deze online-bakkerij bakgereedschap en losse ingrediënten voor (taart)decoratie verkrijgen.

Kinderen moeten hun eigen fantasie kwijt kunnen tijdens het samen bakken. Voor hun ontwikkeling is het belangrijk dat ze een beetje mogen experimenteren. Leg de nadruk dus niet teveel op hoe het eindresultaat eruit zou moeten zien. Het werkt echter wel stimulerend om voorbeelden te laten zien waarop ze eventueel kunnen terugvallen. Door een feestelijke gebeurtenis als uitgangspunt te nemen – denk aan kerstmis, pasen, vaderdag of moederdag – krijgen de kinderen een duidelijk beeld van wat de bedoeling is en zullen ze enthousiast aan de slag gaan. Met behulp van (taart)decoratie wordt de fantasie gestimuleerd, terwijl het maken van figuren de fijne motoriek stimuleert. Om de kinderen te leren samenwerken kun je de kinderen in groepjes laten werken en erbij vertellen dat de losse ingrediënten uiteindelijk één geheel moeten vormen.

Wanneer de kinderen het eindproduct mee naar huis mogen nemen om het vol trots aan hun ouders te kunnen laten zien, zal dit de inzet van het kind enorm verhogen. Door een activiteit te doen die betrekking heeft op het aanleren van een vaardigheid die nodig is bij de volwassenheid, zal het gevoel van eigenwaarde van het kind groter worden, vooral wanneer het kind voldoende complimenten krijgt. Uiteraard dient het bakproces goed begeleid te worden door de docent, zodat de kans op een mislukte taart nihil wordt.

Leave a Reply